به وب سایت مدیریت امور فنی دانشگاه تبریز خوش آمدید


 

       

ارتباط با ما 

       

فراخوان شرکت در استعلام 

     

ارتباط با کارشناسان

                                             


    فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران پروژه های عمرانی    

  فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و برقی