دفترچه تلفن

 


 

شماره تلفن های واحد مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

شماره­ داخلی

شماره ­مستقیم

نمابر

1

آقای دکتر یوسف حسین زاده

مدیر

3434

33344270

33348707

2

-

معاون

3431

33344270

-

3

آقای فیروز صادقی

مسئول دفتر

3434

33344270

33348707

4

آقای مهدی اسماعیلی

متصدی دبیرخانه

3438

-

-

5

---

تایپیست

3437

-

-

6

خانم شفیقه باقرزاده

مسئول بایگانی

3441

-

-

7

آقای صمد محمودی

آبدارخانه

3445

-

-

8

آقای مهندس احمد یوسفی

کارشناس IT

3443

-

-

9

آقای راستکار منافی

مسئول حسابدار

3440

33340462

33340462

10

آقای مهدی نجفی

کمک حسابدار

3440

33340462

33340462

11

آقای معصومی

کارپرداز

3440

3019

33340462

33340462

12

آقای احد بقائی

راننده کارپرداز

3019

-

-

13

آقای مهندس غلامعلی پشمی

رئیس اداره مهندسی ونظارت

3447

33342524

-

14

-

کارشناس ساختمانی طرح های عمرانی

3436

33341131

-

15

آقای مهندس خسرو پاکزاد

کارشناس ساختمانی طرح های عمرانی

3436

33341131

-

16

آقای مهندس احد قاسم زاده

کارشناس ارشد ساختمان

3432

33342524

-

17

آقای مهندس بهرنگ بابای اهری

کارشناس ارشد ساختمان

3439

33344275

-

18

-

کارشناس ساختمان

3018

-

-

19

خانم مهندس حبیبه دینی

کارشناس ارشد ساختمان

3436

-

-

20

آقای مهندس جواد حسن زاده

رئیس اداره ساختمان

3435 و3018

33340321

-

21

آقای مهندس دیداری

کارشناس ساختمان

3452

-

-

22

آقای مهندس هادی حامدی

کارشناس ساختمان

3446

-

-

23

آقای احد پاکیزاد

راننده کمپرسی و تراکتور

3020

-

-

24

آقای علیرضا صادقی

راننده لودر و لیفتراک

3020

-

-

25

آقای مهندس کیومرث تحصیلی زنوزی

رئیس اداره تاسیسات

3433

33348627

-

26

آقای مهندس مجید گلشن شرق

کارشناس تاسیسات مکانیکی

3448

-

-

27

آقای مهندس بهروز بیرامزاده

کارشناس تاسیسات مکانیکی

3450

-

-

28

آقای حسن بهتاش فرجی

مسئول تاسیسات برقی

3022

-

-

29

آقای مهندس وحید برقی

کارشناس برق

3022

-

-

30

آقای مهرداد حقیقی

تکنسین برق

3022

-

-

31

آقای ابوالفضل رنجبران

مسئول تاسیسات مخابراتی

2626و3000

-

-

32

آقای علی نوین سرند

تعمیرات وخرابی تلفن

2626

-

-

33

آقای حسن جاویدور

اپراتور تلفن

2129 و9

33340081-9

-

34

آقای علی اصغر امیرانلوی

اپراتور تلفن

2001 و9

33340081-9

-

35

آقای سعید رحمانی

مسئول تاسیسات مکانیکی

3021

-

-

36

آقای محمود عابدین بقایی

راننده اداره ساختمان و اداره تاسیسات

3024

-

-

37

آقای رضا پورحمیدی

مسئول انبار

3017

-

-

38

آقای وحید فرد قراملکی

مسئول انبار

3017

-

-