دفترچه تلفن

 


 

شماره تلفن های واحد مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

شماره­ داخلی

شماره ­مستقیم

نمابر

1

آقای دکتر یوسف حسین زاده

مدیر

3434

33344270

33348707

2

-

معاون

3433

33344270

-

3

آقای فیروز صادقی

مسئول دفتر

3434

33344270

33348707

4

آقای مهدی اسماعیلی

متصدی دبیرخانه

3438

-

-

5

آقای مهندس احمد یوسفی

کارشناس IT

3443

-

-

6

آقای عادل آقایی

آبدارخانه

3445

-

-

7

آقای ودود حسنی

مسئول حسابدار

3440

33340462

33340462

8

آقای مهدی نجفی

کمک حسابدار

3440

33340462

33340462

9

آقای معصومی

کارپرداز

3456

33340462

33340462

10

آقای مهندس احد قاسم زاده

رئیس اداره مهندسی ونظارت

3432

33342524

-

11

آقای مهندس بهرنگ بابای اهری

کارشناس ارشد ساختمان

3439

33344275

-

12

آقای مهندس جواد حسن زاده

رئیس اداره ساختمان

3435 و3018

33340321

-

13

آقای مهندس هادی حامدی

کارشناس ساختمان

3446

-

-

14

خانم مهندس حبیبه دینی

کارشناس ارشد ساختمان

3436

-

-

15

آقای مهندس کیومرث تحصیلی زنوزی

رئیس اداره تاسیسات

3433

33348627

-

16

آقای مهندس بهروز بیرامزاده

کارشناس تاسیسات مکانیکی

3450

-

-

17

آقای مهندس وحید برقی

کارشناس برق

3455

-

-

18

آقای مهرداد حقیقی

تکنسین برق

3452

-

-

19

آقای ابوالفضل رنجبران

مسئول تاسیسات مخابراتی

2626و3000

-

-

20

آقای علی نوین سرند

تعمیرات وخرابی تلفن

2626

-

-

21

آقای حسن جاویدور

اپراتور تلفن

2129 و9

33340081-9

-

22

آقای علی اصغر امیرانلوی

اپراتور تلفن

2001 و9

33340081-9

-

23

آقای سعید رحمانی

مسئول تاسیسات مکانیکی

3448

-

-

24

آقای رضا پورحمیدی

مسئول انبار

3440

-

-