معرفی مدیریت

 


 

 

یوسف

نام:

 

حسین زاده

نام خانوادگی: 

 

دانشیار

مرتبه دانشگاهی: 

 

دکترای عمران-سازه

رشته تحصیلی

 

1349

تاربخ تولد: 

 

ایران

ملیت:

 

مرد

جنسیت: 

 

متاهل

وضعبت تاهل: