رزومه مدیر امور فنی


In the Name of God

Curriculum Vitae

Karim Abbasian, PhD

 

 
 


جهت مشاهده رزومه فایل پیوست زیر را دانلود نمایید.

مشاهده رزومه مدیریت
 

 

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p>
لینک دانلود