چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 اخبار و رویدادها
 اطلاعات مرتبط
نوع خبر 
 
 
شرایط استعلام " راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی کوی استادان دانشگاه تبریز "
 شرایط استعلام " راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی

کوی استادان دانشگاه تبریز "

الف) موضوع استعلام:

انجام کلیۀ امور مربوط به نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی، بطور شبانه روزی در روزهای عادی و تعطیل در بلوک­های 1 و 2 و 3 و 4 کوی استادان و قسمت فشار ضعیف پست برق مربوطه و ساختمان نگهبانی درب کوی استادان شامل موتورخانه های موجود و کانالهای تاسیساتی و تاسیسات زیربنایی و محوطه مرتبط با ساختمانهای فوق می­باشد.

ب) شرایط شرکت کنندگان ونحوه تکمیل وارائه مدارک:

1)      کلیه شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی باشند.

2)      آدرس قانونی و اقامت شرکت­های متقاضی باید در استان آذربایجان شرقی باشد.

3)      شرکت کنندگان باید دارای گواهی صلاحیت فعالیت معتبر از سازمان کار و امور اجتماعی باشند.

4)      شرکت­های متقاضی باید دارای کد شناسنامه ملی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند . قابل دریافت از پایگاه اطلاع رسانی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور.www.IPNC.gov.ir

5)      برنده استعلام حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه استعلام فرصت دارد تا نسبت به عقد قرارداد و ارائه تضمینات لازم اقدام نماید در غیر این­صورت از نفر دوم دعوت خواهد شد. در صورت امتناع تا یک هفته از تاریخ ابلاغ استعلام تجدید خواهد شد.

6)      مشخصات کارگران مورد نیاز استعلام به شرح زیر می­باشد:

Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 11                1 نفر

Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 8                  2 نفر

Ø        کارگر فنی تأسیسات گروه 6                   3 نفر

 (جمعا" 6 نفر که شیفت کار 4 نفر و روزکار 2 نفر می­باشد)

8) شرکت در استعلام و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید.

9) دانشگاه در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

10) شرکت کنندگان تا (ساعت 13) روز پنجشنبه مورخ 13/8/95 فرصت دارند اسناد و مدارک استعلام را از دبیرخانه مدیریت امورفنی دریافت نمایند .

11) شرکت کنندگان تا آخر وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 15/8/95 فرصت دارند پیشنهادهای خود را همراه نامه به دبیرخانه مدیریت امورفنی تحویل و شماره ثبت دریافت دارند .

12) شرکت کنندگان می­توانند جهت بازدید از مراکز مورد استعلام در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 12/8/95 در محل ساختمان ادارات مرکزی طبقه 2 اتاق تأسیسات حضور یابند .

13) به پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم  نشده باشند، اسناد و مدارک آنها ناقص و مبهم باشند طبق شرایط مقرر در اسناد استعلام مهر و امضاء نشده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14) قیمت­های مندرج باید با خودکار آبی یک رنگ ، خوانا و بدون ابهام ، قلم خوردگی و هرگونه شرایط مشخصات دیگر باشد.

15) شرکت کنندگان باید مدارک مربوط به ردیفهای 1و2و3و4و5و6 بند ج رادر پاکت «الف» و ردیف 7 بند ج را در پاکت «ب» (بطور جداگانه ) قرار داده با درج موضوع استعلام و نام شرکت در روی هر یک از پاکت­ها ارائه نمایند.

16) هر دو پاکت الف و ب در پاکت جداگانه قرار داده شده و لاک و مهر شود و و در ضمن روی پاکت درج شود «حاوی پاکت­های الف و ب و موضوع استعلام و نام شرکت در روی هریک از پاکت­ها ارائه نمایند.

17) شماره گذاری اسناد و مدارک ارائه شده طبق بند ج الزامی است .

 

ج) مدارک لازم:

1)یک نسخه از تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت و تصویر آگهی تأسیس و یک نسخه از تصویر آخرین تغییرات در روزنامه رسمی.

2)تصویر گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل کار و امور اجتماعی.

3)تصویر گواهی شناسنامه ملی و کپی کارت ملی افراد ذینفع دارای حق امضاء در شرکت .

تذکر: تصویر مدارک مربوط به بندهای 1و3و4 لازم است از طف مراجع ذیصلاح برابر با اصل شود.

4)حداکثر 3 نسخه از آخرین سوابق و قرراداهای مشابه .

5)اصل دو برگ شرایط استعلام (همین برگ­ها) و دعوتنامه بصورت مهر و امضاء شده با قید جمله «مورد قبول است».

6) اصل فرم قرارداد (مربوط به موضوع استعلام ) بصورت مهر و امضاء شده تمام صفحات و با قید جمله «مورد قبول است».

7) فرم تکمیل شده اعلام قیمت مربوط به موضوع استعلام.

 

تذکر : کلیه حقوق و مزایای قانونی کارگران مطابق دستورالعمل اداره کار در داخل قیمت پیشنهادی لحاظ بوده و در اسناد ماهانه به تعداد نفرات روزکار ، مقدار حق شیفت­ها از حق الزحمه ماهانه کسر خواهد شد.                

 

شنبه 8 آبان 1395  14:35:11

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 29 دى 1395  9:8:6
تعداد بازديد از اين خبر : 630
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :