چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 اخبار و رویدادها
 اطلاعات مرتبط
نوع خبر 
 
 
شرایط مناقصه(شماره 1) یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز
 شرایط مناقصه یک مرحله ای " راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی

ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز

الف) موضوع مناقصه شماره 1 :

انجام کلیۀ امور مربوط به نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی، بطور شبانه روزی در روزهای عادی و تعطیل در ساختمان­ دانشکده های فیزیک،ریاضی،شیمی،مهندسی مکانیک (شماره 14)،تربیت بدنی و استادیوم-ساختمان­های­ ژیمنازیوم،مرکز دانشجویان، نانوایی، ستاره شناسی و پلانتاریوم،انبارامور فنی، نوآوری،حمل و نقل،مهد کودک و گلخانه - ساختمان­های خوابگاه های فجر 3،شهدا، ولیعصر و شهرک امام و کلیه ساختمانهای مربوط به خوابگاهها ی مذکور از جمله غذاخوری، سالن ورزشی، مهمانسرا، قرائت خانه،امور فرهنگی و فوق برنامه و حسینیه- یادمان شهدای گمنام و ساختمان حسینیه آن- موتورخانه مرکزی شماره 1 و کلیه موتورخانه های فرعی مرتبط با آن- مخزن آب بتنی 4000 متر مکعبی- مقر های نگهبانی شهید قاضی، نیایش- ساختمانهای پردیس ارس واقع در جلفا- محوطه ساختمانهای مذکور و کانالهای تاسیساتی و تاسیسات زیربنایی برقی و مکانیکی.

ب) شرایط شرکت کنندگان ونحوه تکمیل وارائه مدارک:

1)      کلیه شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی باشند.

2)      آدرس قانونی و اقامت شرکت­های متقاضی باید در استان آذربایجان شرقی باشد.

3)      شرکت کنندگان باید دارای گواهی صلاحیت فعالیت معتبر از سازمان کار و امور اجتماعی باشند.

4)      شرکت­های متقاضی باید دارای کد شناسنامه ملی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند . قابل دریافت از پایگاه اطلاع رسانی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور.www.IPNC.gov.ir

توجه: جهت دریافت اسناد مناقصه مدارک ذیل را به همراه داشته باشید: - گواهی صلاحیت فعالیت معتبر از اداره کار- کپی آخرین تغییرات تا دو سال- کپی اساسنامه- کپی سوابق مشابه- سپرده و یا ضماتنامه- معرفی نامه نماینده شرکت - مهر معتبر شرکت

5)      برنده مناقصه حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه فرصت دارد تا نسبت به عقد قرارداد و ارائه تضمینات لازم اقدام نماید در غیر این­صورت سپرده شرکت در مناقصه نفر اول به نفع دانشگاه ضبط و از نفر دوم دعوت خواهد شد. در صورت امتناع تا یک هفته از تاریخ ابلاغ سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم نیز به نفع دانشگاه ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

6)      مشخصات کارگران مورد نیاز به شرح زیر می­باشد:

              Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 16                      1 نفر

              Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 11                     3 نفر

              Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 8                       14 نفر

              Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 7                       1 نفر

              Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 6                                    14 نفر

              Ø         کارگر فنی تأسیسات گروه 4                       1 نفر

(جمعا" 34 نفر که شیفت کار 24 نفر و روزکار 10 نفر می­باشد)

8) شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید.

9) دانشگاه در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

10) شرکت کنندگان تا (ساعت 13) روز پنجشنبه مورخ 13/8/95 فرصت دارند اسناد و مدارک مناقصه را از دبیرخانه مدیریت امورفنی دریافت نمایند .

11) شرکت کنندگان تا آخر وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ   16/8/95 فرصت دارند پیشنهادهای خود را همراه نامه به دبیرخانه مدیریت امورفنی تحویل و شماره ثبت دریافت دارند .

12) شرکت کنندگان می­توانند جهت بازدید از مراکز مورد مناقصه در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 11/8/95 در محل ساختمان ادارات مرکزی طبقه 2 اتاق تأسیسات حضور یابند .

13) به پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم  نشده باشند، اسناد و مدارک آنها ناقص و مبهم باشند طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضاء نشده باشند، شرایط سپرده شرکت در مناقصه را تأمین  نکرده باشند، ( فقدان مدارک سپرده ، نقص مبلغ سپرده ، مدارک غیر معتبر ) ترتیب اثر نخواهد شد.

14) قیمت­های مندرج باید با خودکار آبی یک رنگ ، خوانا و بدون ابهام ، قلم خوردگی و هرگونه شرایط مشخصات دیگر باشد.

15) شرکت کنندگان باید مدارکی مربوط به ردیف 2 بند ج را در پاکت « الف» و مدارک مربوط به ردیفهای 1و3و4و5و6و7 بند ج رادر پاکت «ب» و ردیف 8 بند ج را در پاکت «ج» (بطور جداگانه ) قرار داده با درج موضوع مناقصه شماره 1 و نام شرکت در روی هر یک از پاکت­ها ارائه نمایند.

16) هر سه پاکت الف و ب و ج در پاکت جداگانه قرار داده شده و لاک و مهر شود و و در ضمن روی پاکت درج شود «حاوی پاکت­های الف و ب و ج موضوع مناقصه شماره 1»  و نام شرکت در روی هریک از پاکت­ها ارائه نمایند.

17) شماره گذاری اسناد و مدارک ارائه شده طبق بند ج الزامی است .

18) جلسه افتتاح پاکات مناقصه راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 17/8/95 در دفتر معاونت محترم پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه به آدرس تبریز بلوار 29 بهمن روبروی سازمان قطار شهری دانشگاه تبریز- ساختمان حوزه ریاست طبقه چهارم تشکیل خواهد شد.

ج) مدارک لازم:

1)یک نسخه از تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت و تصویر آگهی تأسیس و یک نسخه از تصویر آخرین تغییرات در روزنامه رسمی.

2)فیش واریز نقدی به مبلغ چهارصد میلیون ریال به حساب سپرده دانشگاه حساب 05040100006 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز کد 5040 یا اصل ضمانت بانک در وجه دانشگاه تبریز که تا تاریخ   17/11/95  اعتبار داشته باشد.

3)تصویر گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل کار و امور اجتماعی.

4)تصویر گواهی شناسنامه ملی و کپی کارت ملی افراد ذینفع دارای حق امضاء در شرکت .

تذکر: تصویر مدارک مربوط به بندهای 1و3و4 لازم است از طف مراجع ذیصلاح برابر با اصل شود.

5)حداکثر 3 نسخه از آخرین سوابق و قرراداهای مشابه .

6)اصل دو برگ شرایط مناقصه (همین برگ­ها) و دعوتنامه بصورت مهر و امضاء شده با قید جمله «مورد قبول است».

7) اصل فرم قرارداد (مربوط به موضوع مناقصه ) بصورت مهر و امضاء شده تمام صفحات و با قید جمله «مورد قبول است».

8) فرم تکمیل شده اعلام قیمت مربوط به موضوع مناقصه.

 

تذکر : کلیه حقوق و مزایای قانونی کارگران مطابق دستورالعمل اداره کار در داخل قیمت پیشنهادی لحاظ بوده و در اسناد ماهانه به تعداد نفرات روزکار ، مقدار حق شیفت­ها 
شنبه 8 آبان 1395  14:54:47

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 28 دى 1395  16:5:12
تعداد بازديد از اين خبر : 639
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :