چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 اخبار و رویدادها
 اطلاعات مرتبط
نوع خبر 
 
 
تمدید مجدد مناقصه یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز
  تمدید مجدد مناقصه یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات

و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز 

بدینوسیله به اطلاع شرکتهای واجد شرایط که در اطلاعیه قبلی آمده است

می رساند مهلت دریافت شرایط مناقصه 1 و 2 راهبری و نگهداری تاسیسات

و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز تا پایان

وقت اداری روز سه شنبه  95/07/06 تمدید گردیده است و مهلت ارائه

و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/07/10 تعیین شده است.

لذا اسنادی که بعد از این تاریخ به دبیرخانه مدیریت امور فنی تحویل گردد،

پذیرفته نخواهند شد. 

مدیریت امورفنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
شنبه 3 مهر 1395  14:46:59

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 27 دى 1395  21:24:18
تعداد بازديد از اين خبر : 274
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :