چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 اخبار و رویدادها
 اطلاعات مرتبط
نوع خبر 
 
 
استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی پردیس خلعت پوشان دانشگاه تبریز

شرایط استعلام " راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی"

پردیس خلعت پوشان دانشگاه تبریز

الف) موضوع استعلام:

انجام کلیۀ امور مربوط به نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی، بطور شبانه روزی در روزهای عادی و تعطیل در پردیس خلعت پوشان دانشگاه تبریز شامل ساختمانهای دانشکده کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، کلینیک دامپزشکی، ایستگاه تحقیقاتی با کلیه ساختمانها و موتورخانه های موجود از قبیل گلخانه، مرغداری، گاوداری، گوسفندداری، زنبورداری، پرورش ماهی، هانگار ماشینهای کشاورزی و.... و تاسیسات زیربنایی مرتبط با ساختمانهای فوق و تجهیزات جانبی مانند پست های برق زمینی و هوایی ، سپتیک تانک، اتاقک های پمپاژ آب چاه ها و غیره می­باشد.

ب) شرایط شرکت کنندگان ونحوه تکمیل وارائه مدارک:

      1)   کلیه شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی باشند.

      2)آدرس قانونی و اقامت شرکت­های متقاضی باید شهر تبریز باشد.

      3)      شرکت کنندگان باید دارای گواهی صلاحیت فعالیت معتبر از سازمان کار و امور اجتماعی باشند.
4)      شرکت­های متقاضی باید دارای کد شناسنامه ملی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند . قابل دریافت از پایگاه اطلاع رسانی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور.www.IPNC.gov.ir

      5)      مشخصات کارگران مورد نیاز  استعلام به شرح زیر می­باشد:

              Ø       کارگر تاسیسات گروه شغلی 8                             5 نفر

              Ø       کارگر تاسیسات گروه شغلی 6                             1 نفر

6) شرکت در استعلام و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید.

7) دانشگاه در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

8)شرکت کنندگان تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 21 شهریور 1395 فرصت دارند پیشنهادهای خود را همراه نامه به دبیرخانه مدیریت امورفنی تحویل و شماره ثبت دریافت دارند .

9) شرکت کنندگان می­توانند جهت بازدید از مراکز مورد استعلام در محل ساختمان ادارات مرکزی طبقه 2 اتاق تأسیسات حضور یابند .

10) به پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم  نشده باشند، اسناد و مدارک آنها ناقص و مبهم باشند طبق شرایط مقرر در اسناد استعلام مهر و امضاء نشده باشند ترتیب اثر نخواهد شد.

11) قیمت­های مندرج باید با خودکار آبی یک رنگ ، خوانا و بدون ابهام ، قلم خوردگی و درج هرگونه شرایط مشخصات دیگر باشد.

12) شرکت کنندگان باید مدارکی مربوط به ردیفهای 1و2و3و4و5و6 بند ج رادر پاکت « الف» و ردیف 7 بندج را در پاکت «ب» (بطور جداگانه ) قرار داده با درج شماره موضوع استعلام و نام شرکت در روی هریک از پاکت­ها ارائه نمایند.

13) هر دو پاکت الف و ب در پاکت جداگانه قرار داده شده و لاک و مهر شود در ضمن روی پاکت درج شود «حاوی پاکت­های الف وب» و نام شرکت در روی هریک از پاکت­ها ارائه نمایند.

14) شماره گذاری اسناد و مدارک ارائه شده طبق بند ج الزامی است .

  اسناد و مدارک استعلام از دبیرخانه مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه قابل تهیه می باشد.

ج) مدارک لازم:

1)یک نسخه از تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت و تصویر آگهی تأسیس و یک نسخه از تصویر آخرین تغییرات در روزنامه رسمی.

2)تصویر گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل کار و امور اجتماعی.

3)تصویر گواهی شناسنامه ملی و کپی کارت ملی افراد ذینفع دارای حق امضاء در شرکت .

تذکر: تصویر مدارک مربوط به بندهای 1و3و4 لازم است از طف مراجع ذیصلاح برابر با اصل شود.

4)حداکثر 3 نسخه از آخرین سوابق و قراردادهای مشابه .

5)اصل دو برگ شرایط استعلام (همین برگ­ها) و دعوتنامه بصورت مهر و امضاء شده با قید جمله «مورد قبول است».

6) اصل فرم قرارداد (مربوط به موضوع استعلام ) بصورت مهر و امضاء شده تمام صفحات و با قید جمله «مورد قبول است».

7) فرم تکمیل شده اعلام قیمت مربوط به موضوع استعلام.

 

تذکر : کلیه حقوق و مزایای قانونی کارگران مطابق دستورالعمل اداره کار در داخل قیمت پیشنهادی لحاظ بوده و در اسناد ماهانه به تعداد نفرات روزکار ، مقدار حق شیفت­ها از حق الزحمه ماهانه کسر خواهد شد.

دوشنبه 15 شهريور 1395  8:36:12

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 29 دى 1395  13:41:5
تعداد بازديد از اين خبر : 498
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :