چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 اخبار و رویدادها
 اطلاعات مرتبط
نوع خبر 
 
 شرایط مناقصه(شماره 1) یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز
شنبه 8 آبان 1395  14:54:47
 شرایط مناقصه(شماره2) یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز
شنبه 8 آبان 1395  14:54:8
 شرایط استعلام " راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز "
شنبه 8 آبان 1395  14:40:10
 شرایط استعلام " راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی کوی استادان دانشگاه تبریز "
شنبه 8 آبان 1395  14:35:11
 اعلام زمان تحویل نهایی اسناد و زمان افتتاح پاکات مناقصه
يکشنبه 18 مهر 1395  9:11:8
 تمدید مجدد مناقصه یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز
شنبه 3 مهر 1395  14:46:59
 تمدید مناقصه یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز
دوشنبه 29 شهريور 1395  11:52:39
 شرایط مناقصه یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی ساختمانهای مختلف دانشگاه تبریز( دعوتنامه )
شنبه 27 شهريور 1395  11:51:42
 استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی پردیس خلعت پوشان دانشگاه تبریز
دوشنبه 15 شهريور 1395  8:36:12
 کارگاه آموزشی نگهداری بهینه تجهیزات تاسیسات در دانشگاه تبریز برگزار شد
پنجشنبه 6 خرداد 1395  8:15:59
1 2
 نتایج 1 - 10 از تعداد 20  خبر 
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :