چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 فرم ها
 اطلاعات مرتبط
نمایش بر اساس 
 فرم دعوتنامه شرکت در مناقصه
تاریخ درج : سه شنبه 19 آبان 1394
دانلود فرم
 فرم های استعلام قیمت
تاریخ درج : سه شنبه 19 آبان 1394
دانلود فرم
 شرایط خصوصی پیمان
تاریخ درج : شنبه 7 آذر 1394
دانلود فرم
 قانون برگزاری مناقصات
تاریخ درج : شنبه 7 آذر 1394
دانلود فرم
 دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
تاریخ درج : شنبه 7 آذر 1394
دانلود فرم
 نمونه فرم بیمه نامه و تعهد منع مداخله کارمندان و فرم تعهد پذیر
تاریخ درج : شنبه 7 آذر 1394
دانلود فرم
 ضوابط و بخشنامه های مناقصات
تاریخ درج : شنبه 7 آذر 1394
دانلود فرم
 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران
طبق بخشنامه امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران در دستور کار سازمان قرار گرفته است و لازم است فرمهای پیوست بخشنامه برای هر پروژه تکمیل و جهت اقدامات بعدی به این سازمان ارسال گردد. فایل الکترونیکی بخشنامه های فوق از طریق پایگاه اینترنتی tec.mporg.ir قابل دسترسی است
تاریخ درج : يکشنبه 29 آذر 1394
دانلود فرم
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :