سامانه ثبت گزارش خرابی تأسیسات

فرم ثبت گزارش خرابی تأسیسات و درخواست تعمیرات
 • کاربر گرامی: این فرم جهت اعلام خرابی و مشکل در تأسیسات دانشگاه تبریز در قسمتهای ادارات ، کوی استادان و خوابگاه ها در دسترس شما می باشد.
  0
 • نوع کاربر*فقط یکی انتخاب کنید
  استاد
  کارمند
  دانشجو
  1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره همراه*
  3
 • تلفن ثابت*
  4
 • تاریخ*تاریخ گزارش
  5
 • محل خرابی*فقط یکی انتخاب کنید
  ساختمان اداری
  دانشکده
  خوابگاه
  6
 • نام محل خرابی*نام کامل
  7
 • نوع خرابی*فقط یکی انتخاب کنید
  تأسیسات لوله کشی
  تأسیسات برق
  تأسیسات گاز
  تاسیسات مخابرات
  تأسیسات گرمایشی
  8
 • 9
 • خلاصه مشکل*توضیح بیشتر
  10