چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 پروژه های دردست مطالعه و طراحی

پروژه های در دست مطالعه و طراحی


- دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی
- دانشکده تربیت بدنی
- دانشکده فناوریهای نوین
- دانشکده نفت
- اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه با استفاده از سیستمهای جدید و فناوریهای نوین


- دانشکده اقتصاد،مدیریت و بازرگانی


- دانشکده تربیت بدنی
تاریخ درج : دوشنبه 16 آذر 1394
تعداد بازديد از اين صفحه : 1041
آخرين تاريخ بازديد :27 دى 1395  21:49
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :