چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 پروژه های در دست اجرا

پروژه های در دست اجرا


—دانشکده عمران و مرکز تحقیقات زلزله
—دانشکده دامپزشکی
—دانشکده ادبیات
—دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
—دانشکده فنی مهندسی مرند
—دانشکده فنی مهندسی میانه
—دانشکده تحصیلات تکمیلی مکانیک
—سلف سرویس مرکزی
—ساختمان مرکز نوآوری و خدمات فناوری دانشگاه
—مطالعات برج فناوری
—احداث خوابگاه های دانشجویی دانشگاه و کرکج1-دانشکده عمران و مرکز تحقیقات زلزله

 

زیر بنا :  8000

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

 طراحی : مهندسین مشاور طرح

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح

پیمانکار ساختمانی و تاسیساتی :  شرکت هلال دشت

تاریخ شروع پروژه :  1389

درصد پیشرفت فیزیکی : 85

 

 

2- دانشکده دامپزشکی

 

زیربنا :  13500  مترمربع

نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف: تیرچه بلوک

طراحی : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ماهر و همکاران

پیمانکار ساختمانی  و تاسیساتی :  شرکت تهیه

شرکت گرانیت پی –شرکت سازه و حرارت

تاریخ شروع پروژه : 1369

 

درصد پیشرفت فیزیکی : 80

 

 


3- دانشکده ادبیات

 

زیربنا :  8040 متر مربع

 نوع اسکلت ساختمان : بتنی

نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

 طراحی : مهندسین مشاور باوند
پیمانکار ساختمانی : شرکت بتن کرپی
محل تأمین اعتبار :  درآمد عمومی دولت

تاریخ شروع پروژه :    1393

درصد پیشرفت فیزیکی : 25 درصد

 

 


4- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

 

—            زیربنا :     3500 متر مربع

—             محل اجرای پروژه : شهرستان اهر

—            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

—             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

—               طراحی و نظارت  : مدیریت فنی دانشگاه

—            پیمانکار ساختمانی : شرکت فرم سازه

—            تاریخ شروع پروژه : 1391

—            درصد پیشرفت فیزیکی :  65

 

 


5- دانشکده فنی و مهندسی مرند

 

—            زیربنا :    6000 متر مربع

—             محل اجرای پروژه : شهرستان مرند

—            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

—             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

—               طراحی : مدیریت فنی دانشگاه

—            پیمانکار ساختمانی : شرکت بتن کرپی

—            درصد پیشرفت فیزیکی : 40
تاریخ شروع پروژه : 1390

 

 
6- دانشکده فنی و مهندسی میانه

 

—            زیربنا : 4500 متر مربع

—             نوع اسکلت ساختمان : بتنی

—             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

—              طراحی : مهندسین مشاوربینش و فن

—            پیمانکار :شرکت سترگ سازه پاسارگاد

—            تاریخ شروع پروژه :   1390

 

 
7- تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

 

—            زیربنا : 6000  متر مربع

—             سال شروع :      1390        

—             نوع اسکلت ساختمان : بتنی

—             نوع سیستم سقف:  دال بتنی

—              درصد پیشرفت فیزیکی : 7

—              طراحی : مهندسین مشاور باوند

—            دستگاه نظارت : مهندسین مشاور نقش نمای ارک

—            محل تأمین اعتبار :  درآمد عمومی دولت

—            پیمانکار : شرکت بتن آذر

 

 8- سلف سرویس دانشجویان

 

—            زیربنا :  6000 مترمربع

—            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

—            نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

—            طراحی و نظارت :  مهندسین مشاور بینش و فن

—            دستگاه نظارت : مهندسین مشاور بینش و فن

—            پیمانکار ساختمانی و تاسیساتی :  شرکت هلال دشت

—            تاریخ شروع پروژه :  1386

—            درصد پیشرفت فیزیکی : 70

—            صرفه  جویی 12000 میلیون ریال با تجدید مناقصه

 

 9- احداث ساختمان نوآوری و خدمات فناوری

—             

 10- احداث خوابگاه دانشجویی داخل دانشگاه

 

—            زیربنا : 10000 متر مربع

—              نوع اسکلت ساختمان : بتنی

—             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

—              طراحی و نظارت : مدیریت امور فنی

—            پیمانکار ساختمانی : شرکت ستیغ گذر – شرکت بتن آذر

—            پیمانکار تأسیساتی :  شرکت بتن آذر

—            محل تأمین اعتبار : درآمدهای اختصاصی دانشگاه

—            و ردیف های متمرکز وزارت علوم

—            تاریخ شروع پروژه : 1386

—            درصد پیشرفت فیزیکی : 40

 

—             

 11- احداث خوابگاه دانشجویی کرکچ

 

—            زیربنا : 10000 متر مربع

—            نوع اسکلت ساختمان : بتنی

—             نوع سیستم سقف:  تیرچه بلوک

—            طراحی و نظارت : مدیریت امور فنی

—            پیمانکار ساختمانی : شرکت خانمان آذر

—            محل تأمین اعتبار : درآمدهای اختصاصی دانشگاه و

—            ردیف های  متمرکز وزارت علوم

—            تاریخ شروع پروژه : 1386

—            درصد پیشرفت فیزیکی : 30

 

—             

 تاریخ درج : شنبه 7 آذر 1394
تعداد بازديد از اين صفحه : 1332
آخرين تاريخ بازديد :29 دى 1395  17:7
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :