چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 معرفی مدیریتکریم نام:  
عباسیان نام خانوادگی:   
دانشیار مرتبه دانشگاهی:   
دکترای مهندسی برق-الکترونیک
گرایش نانو فوتونیک
رشته تحصیلی
 
1350/06/10 تاربخ تولد:   
ایران ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
تاریخ درج : شنبه 16 آبان 1394
تعداد بازديد از اين صفحه : 931
آخرين تاريخ بازديد :29 دى 1395  15:55
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :