چهارشنبه 29 دى 1395  |  English  |   |   | 
 مدیریت


دکتر کریم عباسیان
سرپرست امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
دانشگاه تبریز


تاریخ درج : يکشنبه 10 آبان 1394
تعداد بازديد از اين صفحه : 872
آخرين تاريخ بازديد :29 دى 1395  4:30
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 وظایف مدیر امور فنی
 رزومه مدیر امور فنی
 معرفی مدیریت
 
 
 
انتخاب وب سایت مورد نظر :